1. razina opisa

Prva razina sastoji se od glagolske leme uz koju se vežu tri osnovna dijela: morfološki blok, pripadnost temeljnoj semantičkoj skupini i rubrika čvrste sveze. Glagolske su leme infinitivi glagola, osim u slučaju tzv. reflexiva tantum (o čemu je detaljno pisano u članku Ivane Oraić Rabušić Kako razvrstati glagole s elementom se u valencijskome rječniku hrvatskih glagola?).

Morfološki blok uključuje oznaku vida (svršenost i nesvršenost, odnosno dvovidnost) i glagolske oblike (1. lice jednine i 3. lice množine prezenta, glagolski pridjev radni u muškom rodu i u ženskom rodu te glagolski pridjev trpni ako ga ima), a iza morfološkoga bloka slijedi pripadnost glagola temeljnoj semantičkoj skupini. U rubriku Čvrste sveze upisujemo kolokacijske i frazemske veze glagola i drugih riječi. Uz svaku čvrstu svezu donosimo objašnjenje i primjer (mrziti iz dna duše ‘jako mrziti koga ili što’◊ Ako idete na posao, mrzit ćete budilicu iz dna duše.).