2. razina opisa

Druga razina obuhvaća izdvajanje i određivanje značenja glagola, a pojedina se značenja uvode upisom podleme s obrojčenjem (sramiti se1, sramiti se2). Uz podlemu se veže oznaka povratnosti, stilska oznaka (ako je različita od neutralne), mogućnost promjene semantičke skupine glagola (kada je različita od temeljne iz prve razine opisa) i definicija glagola. Samo tzv. reflexiva tantum imaju upisanu česticu se već u lemi, a svi se ostali glagoli upisuju kao nepovratne leme. Povratna se inačica upisuje kao jedno od značenja nepovratne leme, primjerice glagolska lema dosađivati ima sljedeće podleme: dosađivati1, dosađivati2, dosađivati se3. Pojedinim podlemama pridružuje se opisna definicija, tj. značenje, a svakomu se značenju dodjeljuje barem jedan valencijski opis s treće razine ili više njih. Pojedinačna se značenja definiraju parafrazno, a potom se upisuje mogući sinonim.