Sintaktički opis valencijskih dopuna

Smatramo da se svi hrvatski valencijski uzorci mogu opisati s pomoću deset skupina dopuna i ovdje donosimo opis svake od njih:

  1. Nominativna dopuna (NomD)
  2. Genitivna dopuna (GenD)
  3. Dativna dopuna (DatD)
  4. Akuzativna dopuna (AkD)
  5. Instrumentalna dopuna (InstD)
  6. Predikatna dopuna (PredikD)
  7. Priložna dopuna (PrilD)
  8. Prijedložna dopuna (PrijeD)
  9. Infinitivna dopuna (InfD)
  10. Rečenična dopuna (RečD).