Morfološki opis valencijskih dopuna

Prema našem nacrtu svakoj sintaktičkoj dopuni odgovara morfološko ostvarenje. U naš je opis uvršten radi što bolje razumljivosti rječnika za inozemne učenike hrvatskoga jezika. Morfološki opis obuhvaća sve morfološke kategorije koje se javljaju kao ostvarenja svih sintaktičkih dopuna. Pretpostavili smo četiri osnovne kategorije: 1. prijedlozi i prijedložne skupine, 2. padeži, 3. rečenične i 4. ostale. Prijedlozi i prijedložne skupine čine zatvoren popis svih prijedloga i prijedložnih skupina. Padeži obuhvaćaju sve padeže osim vokativa. Budući da vokativ nikad nije ovisan rečenični dio, tj. argument glagola, nije ga potrebno navoditi među morfološkim padežima. Načelno u takvu popisu ne bi trebalo biti mjesta ni za lokativ jer se nikad ne nalazi izvan prijedložnih izraza, no uvrstili smo ga u morfološki popis padeža radi funkcionalne strukture naše baze. Naime, pojedini prijedložni izrazi unose se izborom prijedloga i izborom odgovarajućega padeža koji slijedi iza njega. Morfološka ostvarenja rečenične dopune obuhvaćaju popis vezničkih sredstava (da, što, kako, li, neka, upitna riječ i kao), oznaku za navođenje (navod) i nulu kao oznaku uvođenja zavisnih rečenica bez veznika (0). Ostale morfološke kategorije sadržavaju prilog i priložne skupine, infinitiv, kaoskupinu, kvantifikacijsku skupinu i pridjev. Popis morfoloških kategorija napravljen je prema dosadašnjem iskustvu rada s glagolima i općenitim jezikoslovnim spoznajama, no moguće je da će daljnji rad zahtijevati dodavanje novih morfoloških kategorija.