brinuti nesvr.

psihološki glagoli

prez. 1. l. jd. brinem, 3. l. mn. brinu, prid. r. m. brinuo, prid. r. ž. brinula

NomD, AkD

◊ Posebno nas brine gradska odluka.

gradska odluka - NomD: nominativ [ono što izaziva zabrinutost u kome: bez ograničenja]

nas - AkD: akuzativ [onaj u kome što izaziva zabrinutost: živo, osoba, skupina ljudi]

◊ Više me brine osoba koja je takvo što uopće u stanju napisati.

osoba koja je takvo što uopće u stanju napisati - NomD: nominativ [ono što izaziva zabrinutost u kome: bez ograničenja]

me - AkD: akuzativ [onaj u kome što izaziva zabrinutost: živo, osoba, skupina ljudi]

RečD, AkD

◊ Brine me da su postupci nedužnog čovjeka možda krivo protumačeni.

da su postupci nedužnog čovjeka možda krivo protumačeni - RečD: da [ono što izaziva zabrinutost u kome: propozicija]

me - AkD: akuzativ [onaj u kome što izaziva zabrinutost: živo, osoba, skupina ljudi]

◊ Budišu brine što sportom nije obuhvaćeno više populacije.

što sportom nije obuhvaćeno više populacije - RečD: što [ono što izaziva zabrinutost u kome: propozicija]

Budišu - AkD: akuzativ [onaj u kome što izaziva zabrinutost: živo, osoba, skupina ljudi]

◊ Britanske vlasti brine što ogromna ponuda radne snage s istoka Europe smanjuje cijenu rada na britanskom tržištu.

što ogromna ponuda radne snage s istoka Europe smanjuje cijenu rada na britanskom tržištu - RečD: što [ono što izaziva zabrinutost u kome: propozicija]

britanske vlasti - AkD: akuzativ [onaj u kome što izaziva zabrinutost: pren. institucija/organizacija]

◊ Tajvan dodatno brine što su naručene ruske podmornice.

što su naručene ruske podmornice - RečD: što [ono što izaziva zabrinutost u kome: propozicija]

Tajvan - AkD: akuzativ [onaj u kome što izaziva zabrinutost: pren.: geografsko mjesto]

◊ Brine me kako ću sutra ujutro izgledati.

kako ću sutra ujutro izgledati - RečD: upitna veznička riječ [ono što izaziva zabrinutost u kome: propozicija]

me - AkD: akuzativ [onaj u kome što izaziva zabrinutost: živo, osoba, skupina ljudi]

◊ Sve nas brine koliko to košta.

koliko to košta - RečD: upitna veznička riječ [ono što izaziva zabrinutost u kome: propozicija]

sve nas - AkD: akuzativ [onaj u kome što izaziva zabrinutost: živo, osoba, skupina ljudi]

NomD

◊ Ja se ne brinem jer mi je tako lakše.

ja - NomD: nominativ [onaj tko je u brizi ili zabrinut: živo, osoba, skupina ljudi]

NomD (PrijeD)

◊ Brinem se (ja) za starijeg sina, daleko je otišao.

ja - NomD: nominativ [onaj tko je u brizi ili zabrinut: živo, osoba, skupina ljudi]

za starijeg sina - (PrijeD): za + akuzativ [ono zbog čega je tko u brizi ili zabrinut: bez ograničenja]

◊ Marin se brine za njezin život.

Marin - NomD: nominativ [onaj tko je u brizi ili zabrinut: živo, osoba, skupina ljudi]

za njezin život - (PrijeD): za + akuzativ [ono zbog čega je tko u brizi ili zabrinut: bez ograničenja]

◊ Britney Spears se sada manje brine oko svega te bi željela naučiti biti sretna.

Britney Spears - NomD: nominativ [onaj tko je u brizi ili zabrinut: živo, osoba, skupina ljudi]

oko svega - (PrijeD): oko + genitiv [ono zbog čega je tko u brizi ili zabrinut: bez ograničenja]

NomD (RečD)

◊ Ja se brinem da nisam dovoljno velik kapacitet da shvatim neke stvari.

ja - NomD: nominativ [onaj tko je u brizi ili zabrinut: živo, osoba, skupina ljudi]

da nisam dovoljno velik kapacitet da shvatim neke stvari - (RečD): da [ono zbog čega je tko u brizi ili zabrinut: propozicija]

◊ Ja se zaista ne brinem što u tom gradu nisam nikad bila.

ja - NomD: nominativ [onaj tko je u brizi ili zabrinut: živo, osoba, skupina ljudi]

što u tom gradu nisam nikad bila. - (RečD): što [ono zbog čega je tko u brizi ili zabrinut: propozicija]

◊ Trudnica se brine kako se glavica normalno razvija, a tijelo ne.

trudnica - NomD: nominativ [onaj tko je u brizi ili zabrinut: živo, osoba, skupina ljudi]

kako se glavica normalno razvija, a tijelo ne - (RečD): kako [ono zbog čega je tko u brizi ili zabrinut: propozicija]

◊ Stoga se njegova obitelj brine nije li mu se što dogodilo.

njegova obitelj - NomD: nominativ [onaj tko je u brizi ili zabrinut: živo, osoba, skupina ljudi]

nije li mu se što dogodilo - (RečD): li [ono zbog čega je tko u brizi ili zabrinut: propozicija]

◊ Vedran Ćorluka ne brine se što će biti s njim ode li trener Juande Ramos.

Vedran Ćorluka - NomD: nominativ [onaj tko je u brizi ili zabrinut: živo, osoba, skupina ljudi]

što će biti s njim ode li trener Juande Ramos - (RečD): upitna veznička riječ [ono zbog čega je tko u brizi ili zabrinut: propozicija]

◊ On se ne brine kako će mu sada preživjeti žena.

on - NomD: nominativ [onaj tko je u brizi ili zabrinut: živo, osoba, skupina ljudi]

kako će mu sada preživjeti žena - (RečD): upitna veznička riječ [ono zbog čega je tko u brizi ili zabrinut: propozicija]

glagoli društvene interakcije

NomD, PrijeD

◊ Oni misle da se ja ne brinem za svoju obitelj.

ja - NomD: nominativ [onaj tko vodi brigu o čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

za svoju obitelj - PrijeD: za + akuzativ [ono o čemu tko vodi brigu: bez ograničenja]

◊ Poduzeće Mungos brine se za čistoću i red u gradu.

Poduzeće Mungos - NomD: nominativ [onaj tko vodi brigu o čemu: pren.: institucija/organizacija]

za čistoću i red - PrijeD: za + akuzativ [ono o čemu tko vodi brigu: bez ograničenja]

◊ Grad se brine za komunalne prekršaje.

grad - NomD: nominativ [onaj tko vodi brigu o čemu: pren. institucija/organizacija]

za komunalne prekršaje - PrijeD: za + akuzativ [ono o čemu tko vodi brigu: bez ograničenja]

◊ Ti se ionako sam brineš o sebi.

ti - NomD: nominativ [onaj tko vodi brigu o čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

o sebi - PrijeD: o + lokativ [ono o čemu tko vodi brigu: bez ograničenja]

◊ Njezin tim „Haus of GaGa” brine se oko koreografije, scenske izvedbe i scenografije za koncerte.

njezin tim „Haus of GaGa” - NomD: nominativ [onaj tko vodi brigu o čemu: živo, skupina ljudi]

oko koreografije, scenske izvedbe i scenografije za njene koncerte - PrijeD: oko + genitiv [ono o čemu tko vodi brigu: bez ograničenja]

glagoli društvene interakcije

NomD, RečD

◊ Dadilja se brine da djevojkama u vili ništa ne nedostaje.

dadilja - NomD: nominativ [onaj tko vodi brigu o čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

da djevojkama u vili ništa ne nedostaje. - RečD: da [ono o čemu tko vodi brigu: propozicija]

◊ Lučka kapetanija Sisak brine se jesu li kupališta na Jarunu sigurna i propisno označena.

Lučka kapetanija Sisak - NomD: nominativ [onaj tko vodi brigu o čemu: pren.: institucija/organizacija]

jesu li kupališta na Jarunu sigurna i propisno označena - RečD: li [ono o čemu tko vodi brigu: propozicija]

◊ Gita se nije trebala brinuti koga će pozvati.

Gita - NomD: nominativ [onaj tko vodi brigu o čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

koga će pozvati - RečD: upitna veznička riječ [ono o čemu tko vodi brigu: propozicija]

brinuti tuđu brigu - miješati se u tuđe probleme

◊ Imao je svoju brigu, a brinuo je tuđu.

brinuti svoju brigu - baviti se (samo) svojim problemima

◊ Svatko brine svoju sitnu brigu, poznaje samo svoju livadu i hvali samo svoje ljude.