diviti se nesvr.

psihološki glagoli

prez. 1. l. jd. divim se, 3. l. mn. dive se, prid. r. m. divio se, prid. r. ž. divila se

NomD, DatD

◊ Siromašni i bogati podjednako su se divili ljepoti tog cvijeta.

siromašni i bogati - NomD: nominativ [onaj tko osjeća i/ili izražava da što smatra lijepim ili skladnim: živo, osoba, skupina ljudi]

ljepoti tog cvijeta - DatD: dativ [ono za što tko osjeća i/ili izražava da smatra lijepim ili skladnim: neživo]

◊ Svijet se divi našim prirodnim resursima.

svijet - NomD: nominativ [onaj tko osjeća i/ili izražava da što smatra lijepim ili skladnim: živo, osoba, skupina ljudi]

našim prirodnim resursima - DatD: dativ [ono za što tko osjeća i/ili izražava da smatra lijepim ili skladnim: neživo]

◊ I Zagreb se divi tom savršenom umjetničkom ansamblu.

Zagreb - NomD: nominativ [onaj tko osjeća i/ili izražava da što smatra lijepim ili skladnim: pren. geografsko mjesto]

tom savršenom umjetničkom ansamblu - DatD: dativ [ono za što tko osjeća i/ili izražava da smatra lijepim ili skladnim: neživo]

◊ Oko se divi ljepoti njegove bjeline.

oko - NomD: nominativ [onaj tko osjeća i/ili izražava da što smatra lijepim ili skladnim: pren. dio tijela]

ljepoti njegove bjeline - DatD: dativ [ono za što tko osjeća i/ili izražava da smatra lijepim ili skladnim: neživo]

NomD, DatD

◊ U Hrvatskoj se djeca najviše dive sportašima i pjevačima.

djeca - NomD: nominativ [onaj tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

sportašima i pjevačima - DatD: dativ [ono prema čemu tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje: bez ograničenja]

◊ Divim se (ja) tvojoj hrabrosti.

ja - NomD: nominativ [onaj tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

tvojoj hrabrosti - DatD: dativ [ono prema čemu tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje: bez ograničenja]

◊ Europa mu se divi, a zahvalna domovina slavi ga i obožava.

Europa - NomD: nominativ [onaj tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje prema čemu: pren. geografsko mjesto]

mu - DatD: dativ [ono prema čemu tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje: bez ograničenja]

◊ Svaka kultura bi mu se divila i digla sto spomenika, a on ga denuncira kao nekakva sitnog pripuza.

svaka kultura - NomD: nominativ [onaj tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje prema čemu: pren. apstraktno]

mu - DatD: dativ [ono prema čemu tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje: bez ograničenja]

NomD, RečD

◊ Ja se uopće divim da si toliko dugo izdržala.

ja - NomD: nominativ [onaj tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

da si toliko dugo izdržala - RečD: da [ono prema čemu tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje: propozicija]

◊ Djevojka se opet divila kako je nježne motive odabrao.

djevojka - NomD: nominativ [onaj tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

kako je nježne motive odabrao - RečD: kako [ono prema čemu tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje: propozicija]

◊ Onda se divim (ja) koliko ste dugo u braku.

ja - NomD: nominativ [onaj tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

koliko ste dugo u braku - RečD: upitna veznička riječ [ono prema čemu tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje: propozicija]

◊ Svijet je dolazio u bivšu Jugoslaviju diviti se kako to sve štima.

svijet - NomD: nominativ [onaj tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

kako sve štima - RečD: upitna veznička riječ [ono prema čemu tko osjeća i/ili izražava poštovanje ili ushićenje: propozicija]

Obavijest: U ovome značenju (diviti se 2) obvezna rečenična dopuna (RečD) ostvarena upitnim riječima (koji, tko) pojavljuje se rijetko. Češće se pojavljuje neobvezna rečenična dopuna (RečD) ostvarena veznikom koja izriče uzrok divljenja uz dativnu dopunu (DatD) koja je živa:

glagoli komunikacije

NomD, RečD

◊ Kolosalan pothvat ! – divio se veliki župan koji je danas prvi put bio u toj pilani.

veliki župan - NomD: nominativ [onaj tko riječima izražava ushićenje ili poštovanje prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

Kolosalan pothvat! - RečD: navod [riječi kojima tko izražava ushićenje ili poštovanje prema čemu: jezični izraz, propozicija]