doživjeti svr.

psihološki glagoli

prez. 1. l. jd. doživim, 3. l. mn. dožive, prid. r. m. doživio, prid. r. ž. doživjela, gl. prid. trp. doživljen

egzistencijski glagoli

NomD, AkD

◊ Maria de Jesus, rođena 10. rujna 1893., doživjela je 115 godina i 114 dana.

Maria de Jesus - NomD: nominativ [onaj tko ostane živ do kakva događaja, zbivanja ili do kojega doba: živo, osoba, skupina ljudi, životinja]

115 godina i 114 dana - AkD: kvantifikacijska skupina [događaj, zbivanje ili doba do kojega tko ostane živ: vremensko razdoblje, događaj]

◊ Sredozemna medvjedica doživi starost i do 40 godina.

sredozemna medvjedica - NomD: nominativ [onaj tko ostane živ do kakva događaja, zbivanja ili do kojega doba: živo, osoba, skupina ljudi, životinja]

starost i do 40 godina - AkD: akuzativ [događaj, zbivanje ili doba do kojega tko ostane živ: vremensko razdoblje, događaj]

◊ Bokser doživi od 8 do 10 godina starosti.

bokser - NomD: nominativ [onaj tko ostane živ do kakva događaja, zbivanja ili do kojega doba: živo, osoba, skupina ljudi, životinja]

od 8 do 10 godina starosti - AkD: kvantifikacijska skupina + od - do [događaj, zbivanje ili doba do kojega tko ostane živ: vremensko razdoblje, događaj]

◊ Schubert i Schumann nisu doživjeli takvu čast.

Schubert i Schumann - NomD: nominativ [onaj tko ostane živ do kakva događaja, zbivanja ili do kojega doba: živo, osoba, skupina ljudi, životinja]

takvu čast - AkD: akuzativ [događaj, zbivanje ili doba do kojega tko ostane živ: vremensko razdoblje, događaj]

◊ On nije doživio rođenje sina.

on - NomD: nominativ [onaj tko ostane živ do kakva događaja, zbivanja ili do kojega doba: živo, osoba, skupina ljudi, životinja]

rođenje sina - AkD: akuzativ [događaj, zbivanje ili doba do kojega tko ostane živ: vremensko razdoblje, događaj]

egzistencijski glagoli

NomD, RečD

◊ Nada se da će njegova žena doživjeti da joj sin Thomas (4) ide u malu školu.

njegova žena - NomD: nominativ [onaj tko ostane živ do kakva događaja, zbivanja ili do kojega doba: živo, osoba, skupina ljudi]

da joj sin Thomas (4) ide u malu školu - RečD: da [događaj, zbivanje ili doba do kojega tko ostane živ: propozicija]

Obavijest: U ovome značenju (doživjeti 1) akuzativna dopuna može biti ostvarena kvantifikacijskom skupinom koja se sastoji od broja ili od prijedloga koji označuju vremensko prostiranje. U ovome značenju nominativna dopuna (NomD) ima semantičku kategoriju živo, tj. odnosi se na čovjeka ili životinju. Međutim, zabilježena je i prenesena uporaba glagola u ovome značenju s neživom nominativnom dopunom (NomD):

NomD, AkD

◊ Bilo mi je suđeno da i ja sam doživim iste strahote.

ja sam - NomD: nominativ [onaj tko što osjećajno proživi: živo, osoba, skupina ljudi]

iste strahote - AkD: akuzativ [ono što tko osjećajno proživi: neživo]

◊ Iz njegova naslonjača ja ću jače doživjeti Sisak.

ja - NomD: nominativ [onaj tko što osjećajno proživi: živo, osoba, skupina ljudi]

Sisak - AkD: akuzativ [ono što tko osjećajno proživi: neživo]

NomD, RečD

◊ Mnogo puta Vlatka je doživjela da su oni mene hrabrili kad sam polagala ispite na fakultetu.

Vlatka - NomD: nominativ [onaj tko što osjećajno proživi: živo, osoba, skupina ljudi]

da su oni mene hrabrili kad sam polagala ispite na fakultetu - RečD: da [ono što tko osjećajno proživi: propozicija]

◊ Tako sam ja još u mladim godinama doživjela kako moja majka često kući sjedi i gorko plače.

ja - NomD: nominativ [onaj tko što osjećajno proživi: živo, osoba, skupina ljudi]

kako moja majka često kući sjedi i gorko plače - RečD: kako [ono što tko osjećajno proživi: propozicija]

◊ Pomoću te igrice ljudi će doživjeti kako je to spustiti avion sa stotinama ljudi na rijeku usred grada.

ljudi - NomD: nominativ [onaj tko što osjećajno proživi: živo, osoba, skupina ljudi]

kako je to spustiti avion sa stotinama ljudi na rijeku usred grada - RečD: upitna veznička riječ [ono što tko osjećajno proživi: propozicija]

◊ Svi smo doživjeli što izbori mogu učiniti nama i našem investiranju.

svi - NomD: nominativ [onaj tko što osjećajno proživi: živo, osoba, skupina ljudi]

što izbori mogu učiniti nama i našem investiranju - RečD: upitna veznička riječ [ono što tko osjećajno proživi: propozicija]

glagoli promjene stanja

NomD, AkD

◊ Planinar Greg doživio je srčani udar tijekom oluje.

planinar Greg - NomD: nominativ [onaj tko iskusi promjenu fizičkoga ili psihičkoga stanja: živo, osoba, skupina ljudi]

srčani udar - AkD: akuzativ [promjena fizičkoga ili psihičkoga stanja koju tko iskusi: događaj]

◊ Pjevač je zbog nje u životu doživio preporod.

pjevač - NomD: nominativ [onaj tko iskusi promjenu fizičkoga ili psihičkoga stanja: živo, osoba, skupina ljudi]

preporod - AkD: akuzativ [promjena fizičkoga ili psihičkoga stanja koju tko iskusi: događaj]

glagoli promjene stanja

NomD, AkD

◊ Tango je devedesetih godina prošlog stoljeća doživio svoj svjetski povratak.

tango - NomD: nominativ [ono što prođe kroz kakvu promjenu: neživo]

svoj svjetski povratak - AkD: akuzativ [promjena kroz koju što prođe: događaj, stanje]

NomD, AkD, PredikD

◊ Vjernici su doživjeli Boga svojim odmorom.

vjernici - NomD: nominativ [onaj tko što vidi kakvim: živo, osoba, skupina ljudi]

Boga - AkD: akuzativ [ono što tko vidi kakvim: bez ograničenja]

svojim odmorom - PredikD: instrumental [onakvo kakvim tko što vidi: stanje, svojstvo]

◊ Njezin osmijeh doživjela sam (ja) vrlo živim.

ja - NomD: nominativ [onaj tko što vidi kakvim: živo, osoba, skupina ljudi]

njezin osmijeh - AkD: akuzativ [ono što tko vidi kakvim: bez ograničenja]

vrlo živim - PredikD: instrumental + pridjev [onakvo kakvim tko što vidi: stanje, svojstvo]

◊ Ispitanici su ga doživjeli kao čovjeka.

ispitanici - NomD: nominativ [onaj tko što vidi kakvim: živo, osoba, skupina ljudi]

ga - AkD: akuzativ [ono što tko vidi kakvim: bez ograničenja]

kao čovjeka - PredikD: kao-skupina [onakvo kakvim tko što vidi: stanje, svojstvo]

◊ Kad pred publiku izađe netko maloljetan, nitko ga ne doživi ozbiljno.

nitko - NomD: nominativ [onaj tko što vidi kakvim: živo, osoba, skupina ljudi]

ga - AkD: akuzativ [ono što tko vidi kakvim: živo, osoba, skupina ljudi]

ozbiljno - PredikD: prilog i priložna skupina [onakvo kakvim tko što vidi: način]

NomD, AkD

◊ Nisu me uopće doživjeli (oni), što je doprinijelo tomu da ne tresnem prvi semestar.

oni - NomD: nominativ [onaj tko što uzme u obzir: živo, osoba, skupina ljudi]

me - AkD: akuzativ [ono što tko uzme u obzir: živo, osoba, skupina ljudi]

NomD, RečD

◊ Nisam doživjela (ja) da joj sandale loše stoje.

ja - NomD: nominativ [onaj tko što uzme u obzir: živo, osoba, skupina ljudi]

da joj sandale loše stoje - RečD: da [ono što tko uzme u obzir: propozicija]

Obavijest: U ovome značenju (doživjeti 6) glagol je gotovo uvijek zanijekan.

doživjeti sudbinu - doživjeti isto što i tko drugi, proći na isti način

◊ Prestrašeni su jer bi sami mogli doživjeti sudbinu svoga Učitelja Isusa.