koncentrirati dvov.

glagoli pomicanja i stavljanja

prez. 1. l. jd. koncentriram, 3. l. mn. koncentriraju, prid. r. m. koncentrirao, prid. r. ž. koncentrirala, gl. prid. trp. koncentriran

NomD, AkD, PrilD

◊ Mihailo Ničota Putin koncentrira vlast u svojim rukama.

Mihailo Ničota Putin - NomD: nominativ [onaj tko okupi/okuplja što na kojemu mjestu ili oko koje točke: živo, osoba, skupina ljudi]

vlast - AkD: akuzativ [ono što tko okupi/okuplja na kojemu mjestu ili oko koje točke: bez ograničenja]

u svojim rukama - PrilD: u + lokativ [gdje tko okupi/okuplja što: mjesto]

◊ Na granici s Libanonom Izrael koncentrira jake tenkovske snage.

Izrael - NomD: nominativ [onaj tko okupi/okuplja što na kojemu mjestu ili oko koje točke: pren. geografsko mjesto]

jake tenkovske snage - AkD: akuzativ [ono što tko okupi/okuplja na kojemu mjestu ili oko koje točke: bez ograničenja]

na granici s Libanonom - PrilD: na + lokativ [gdje tko okupi/okuplja što: mjesto]

◊ Lura želi proizvodnju istovrsnih proizvoda koncentrirati na jednoj lokaciji.

Lura - NomD: nominativ [onaj tko okupi/okuplja što na kojemu mjestu ili oko koje točke: pren. institucija/organizacija]

proizvodnju istovrsnih proizvoda - AkD: akuzativ [ono što tko okupi/okuplja na kojemu mjestu ili oko koje točke: bez ograničenja]

na jednoj lokaciji - PrilD: na + lokativ [gdje tko okupi/okuplja što: mjesto]

glagoli promjene stanja

NomD, AkD

◊ Bubreg u toj dobi ne koncentrira mokraću maksimalno.

bubreg - NomD: nominativ [ono što stvori/stvara veću gustoću: dio tijela]

mokraću - AkD: akuzativ [ono čemu što stvori/stvara veću gustoću: tvar, tekućina]

psihološki glagoli

NomD

◊ Kad se oboljeli od Alzheimerove bolesti koncentriraju, aktivnost se počinje pojačavati u nekim drugim dijelovima mozga.

oboljeli od Alzheimerove bolesti - NomD: nominativ [onaj tko postigne/postiže visok stupanj sabranosti: živo, osoba, skupina ljudi]

psihološki glagoli

NomD, PrijeD

◊ Jahači se trebaju najviše koncentrirati na svoj položaj tijela.

jahači - NomD: nominativ [onaj tko usmjeri/usmjerava svoju pozornost na što: živo, osoba, skupina ljudi]

na svoj položaj tijela - PrijeD: na + akuzativ [ono na što tko usmjeri/usmjerava svoju pozornost: bez ograničenja]

◊ Većina ženskih časopisa koncentrirala se na te dvije teme.

većina ženskih časopisa - NomD: kvantifikacijska skupina [onaj tko usmjeri/usmjerava svoju pozornost na što: pren. konkretno]

na te dvije teme - PrijeD: na + akuzativ [ono na što tko usmjeri/usmjerava svoju pozornost: bez ograničenja]

glagoli kretanja

NomD, PrilD

◊ Određene se tvari koncentriraju na točno lociranim točkama na koži, a to su uglavnom akupunkturne točke.

određene tvari - NomD: nominativ [ono što se okupi/okuplja na kojemu mjestu ili oko koje točke: konkretno, objekt/predmet, tvar, tekućina]

na točno lociranim točkama na koži - PrilD: na + lokativ [gdje se što okupi/okuplja: mjesto]

◊ Gotovo ukupna masa atoma koncentrira se u jezgri.

gotovo ukupna masa atoma - NomD: kvantifikacijska skupina [ono što se okupi/okuplja na kojemu mjestu ili oko koje točke: konkretno, objekt/predmet, tvar, tekućina]

u jezgri - PrilD: u + lokativ [gdje se što okupi/okuplja: mjesto]

◊ U tiskarskoj djelatnosti organizacija tvrtki koncentrira se oko opreme za proizvodnju.

organizacija tvrtki - NomD: nominativ [ono što se okupi/okuplja na kojemu mjestu ili oko koje točke: pren. apstraktno]

oko opreme za proizvodnju - PrilD: oko + genitiv [gdje se što okupi/okuplja: mjesto]