naviknuti svr.

psihološki glagoli

prez. 1. l. jd. naviknem, 3. l. mn. naviknu, prid. r. m. naviknuo, prid. r. ž. naviknula, gl. prid. trp. naviknut

NomD, AkD, PrijeD

◊ Dugo je trebalo da roditelji naviknu starije kćeri na novog člana obitelji.

roditelji - NomD: nominativ [onaj tko učini da tko prihvati nove okolnosti: živo, osoba, skupina ljudi]

starije kćeri - AkD: akuzativ [onaj tko prihvati nove okolnosti: živo, osoba, skupina ljudi]

na novog člana obitelji - PrijeD: na + akuzativ [ono što tko prihvati kao nove okolnosti: bez ograničenja]

◊ Kako da naviknem (ja) psa na novu kućicu?

ja - NomD: nominativ [onaj tko učini da tko prihvati nove okolnosti: živo, osoba, skupina ljudi]

psa - AkD: akuzativ [onaj tko prihvati nove okolnosti: živo, životinja]

na novu kućicu - PrijeD: na + akuzativ [ono što tko prihvati kao nove okolnosti: bez ograničenja]

◊ Sad je najbitnije da naviknem (ja) koljeno na ponovno skijanje.

ja - NomD: nominativ [onaj tko učini da tko prihvati nove okolnosti: živo, osoba, skupina ljudi]

koljeno - AkD: akuzativ [onaj tko prihvati nove okolnosti: pren. dio tijela]

na ponovno skijanje - PrijeD: na + akuzativ [ono što tko prihvati kao nove okolnosti: bez ograničenja]

NomD, AkD, RečD

◊ Naviknite (vi) dijete da nešto jede prije spavanja.

vi - NomD: nominativ [onaj tko učini da tko prihvati nove okolnosti: živo, osoba, skupina ljudi]

dijete - AkD: akuzativ [onaj tko prihvati nove okolnosti: živo, osoba, skupina ljudi]

da nešto jede prije spavanja - RečD: da [ono što tko prihvati kao nove okolnosti: propozicija]

NomD, AkD, PrijeD

◊ Iako nas je Barcelona naviknula na pobjede, opet nas je iznenadila.

Barcelona - NomD: nominativ [onaj tko učini da što komu postane navikom: pren. institucija/organizacija]

nas - AkD: akuzativ [onaj komu što postane navikom: živo, osoba, skupina ljudi]

na pobjede - PrijeD: na + akuzativ [ono što komu postane navikom: bez ograničenja]

NomD, AkD, InfD

◊ Baka me je naviknula ići u crkvu nedjeljom.

baka - NomD: nominativ [onaj tko učini da što komu postane navikom: živo, osoba, skupina ljudi]

me - AkD: akuzativ [onaj komu što postane navikom: živo, osoba, skupina ljudi]

ići u crkvu nedjeljom - InfD: infinitiv [ono što komu postane navikom: propozicija]

NomD, AkD, RečD

◊ Dobar nastavnik naviknut će učenike da čitaju obveznu lektiru.

dobar nastavnik - NomD: nominativ [onaj tko učini da što komu postane navikom: živo, osoba, skupina ljudi]

učenike - AkD: akuzativ [onaj komu što postane navikom: živo, osoba, skupina ljudi]

da čitaju obveznu lektiru - RečD: da [ono što komu postane navikom: propozicija]

◊ Vlada je naviknula poljoprivrednika da nekritički može dobiti povrat kapitalnih ulaganja.

vlada - NomD: nominativ [onaj tko učini da što komu postane navikom: pren. institucija/organizacija]

poljoprivrednika - AkD: akuzativ [onaj komu što postane navikom: živo, osoba, skupina ljudi]

da nekritički može dobiti povrat kapitalnih ulaganja - RečD: da [ono što komu postane navikom: propozicija]

◊ Nogomet nas je naviknuo da svaki dan iznjedri neku neobičnost.

nogomet - NomD: nominativ [onaj tko učini da što komu postane navikom: pren. neživo]

nas - AkD: akuzativ [onaj kojemu što postane navikom: živo, osoba, skupina ljudi]

da svaki dan iznjedri neku neobičnost - RečD: da [ono što komu postane navikom: propozicija]

NomD, PrijeD

◊ Naši pacijenti su naviknuli na visok standard.

naši pacijenti - NomD: nominativ [onaj tko ima naviku: živo, osoba, skupina ljudi]

na visok standard - PrijeD: na + akuzativ [ono što tko ima kao naviku: bez ograničenja]

NomD, InfD

◊ Zapad je naviknuo lagati i krivotvoriti dokaze kako bi opravdao svoje ratove.

Zapad - NomD: nominativ [onaj tko ima naviku: pren. institucija/organizacija, geografsko mjesto]

lagati i krivotvoriti dokaze - InfD: infinitiv [ono što tko ima kao naviku: propozicija]

◊ Bikila je naviknuo trčati bos.

Bikila - NomD: nominativ [onaj tko ima naviku: živo, osoba, skupina ljudi]

trčati bos - InfD: infinitiv [ono što tko ima kao naviku: propozicija]

NomD, RečD

◊ Madona nije odgovarala, ona je naviknula da joj se klanjaju.

Madona - NomD: nominativ [onaj tko ima naviku: živo, osoba, skupina ljudi]

da joj se klanjaju - RečD: da [ono što tko ima kao naviku: propozicija]

NomD, PrijeD

◊ Brzo se obitelj naviknula na nove susjede.

obitelj - NomD: nominativ [onaj tko prihvati nove okolnosti: živo, osoba, skupina ljudi]

na nove susjede - PrijeD: na + akuzativ [ono što tko prihvati kao nove okolnosti: bez ograničenja]

◊ Kad se koža navikne na proizvod, počnite ga koristiti svaku večer.

koža - NomD: nominativ [onaj tko prihvati nove okolnosti: pren. dio tijela]

proizvod - PrijeD: na + akuzativ [ono što tko prihvati kao nove okolnosti: bez ograničenja]

◊ Dobro je da se i pravosuđe navikne na sud javnosti.

pravosuđe - NomD: nominativ [onaj tko prihvati nove okolnosti: pren. institucija/organizacija]

na sud javnosti - PrijeD: na + akuzativ [ono što tko prihvati kao nove okolnosti: bez ograničenja]

NomD, RečD

◊ Pas se još nije naviknuo da doma netko stalno dolazi i odlazi.

pas - NomD: nominativ [onaj tko prihvati nove okolnosti: živo, životinja]

da doma netko stalno dolazi i odlazi - RečD: da [ono što tko prihvati kao nove okolnosti: propozicija]

NomD, InfD

◊ Majka ih je napustila davno, tako da su se djeca naviknula živjeti bez nje.

djeca - NomD: nominativ [onaj tko prihvati nove okolnosti: živo, osoba, skupina ljudi]

živjeti bez nje - InfD: infinitiv [ono što tko prihvati kao nove okolnosti: propozicija]

Obavijest: U ovome značenju (naviknuti se 4) često se uz glagol ne pojavljuje prijedložna dopuna (na+ak) jer se ona podrazumijeva kontekstom (npr. .

NomD, PrijeD

◊ Djeca su se naviknula na doručak odmah nakon buđenja.

djeca - NomD: nominativ [onaj tko stekne naviku: živo, osoba, skupina ljudi]

na doručak odmah nakon buđenja - PrijeD: na + akuzativ [ono što tko stekne kao naviku: neživo]

NomD, InfD

◊ Naviknuo sam se (ja) javljati majci nakon svakog slijetanja.

ja - NomD: nominativ [onaj tko stekne naviku: živo, osoba, skupina ljudi]

javljati majci nakon svakog slijetanja - InfD: infinitiv [ono što tko stekne kao naviku: propozicija]

NomD, PrijeD (InstD)

◊ Jutarnjim trčanjem natašte organizam se navikne na trošenje masnih rezerva.

organizam - NomD: nominativ [onaj tko stekne naviku: pren.: organizam]

na trošenje masnih rezerva - PrijeD: na + akuzativ [ono što tko stekne kao naviku: neživo]

jutarnjim trčanjem natašte - (InstD): instrumental [ono čime tko stekne naviku: bez ograničenja]

Napomena: U gl. pridjevu radnom i gl. prilogu prošlom umjesto oblika prema infinitivu češće se pojavljuju oblici prema infinitivu (navikao, navikla, navikavši) s kojim se podudara u prezentu. Ti su oblici međusobno zamjenjivi i njihov odabir ne utječe ni na značenje ni na stilsku vrijednost.