obožavati nesvr.

psihološki glagoli

prez. 1. l. jd. obožavam, 3. l. mn. obožavaju, prid. r. m. obožavao, prid. r. ž. obožavala, gl. prid. trp. obožavan

NomD, AkD

◊ Većina nas obožava čokoladu, ali je često izbjegavamo zbog straha od debljanja.

većina nas - NomD: kvantifikacijska skupina [onaj tko osjeća veliku ljubav prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

čokoladu - AkD: akuzativ [ono prema čemu tko osjeća veliku ljubav: bez ograničenja]

◊ Nakon takvih igara nije ni čudno da Santiago Bernabeu obožava Luku.

Santiago Bernabeu - NomD: nominativ [onaj tko osjeća veliku ljubav prema čemu: pren. prostor]

Luku - AkD: akuzativ [ono prema čemu tko osjeća veliku ljubav: bez ograničenja]

◊ Hrvatska poslovna elita obožava njemačke automobile.

hrvatska poslovna elita - NomD: nominativ [onaj tko osjeća veliku ljubav prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

njemačke automobile - AkD: akuzativ [ono prema čemu tko osjeća veliku ljubav: bez ograničenja]

NomD, InfD

◊ Ove simpatične ptice obožavaju plesati na omiljene pjesme, a često i zapjevaju.

ove simpatične ptice - NomD: nominativ [onaj tko osjeća veliku ljubav prema čemu: živo, životinja]

plesati - (InfD): infinitiv [ono prema čemu tko osjeća veliku ljubav: propozicija]

NomD, RečD

◊ Sirotinja obožava da ih se zove gospodom.

sirotinja - NomD: nominativ [onaj tko osjeća veliku ljubav prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

da ih se zove gospodom - RečD: da [ono prema čemu tko osjeća veliku ljubav: propozicija]

Obavijest: Rečenična dopuna (RečD) najčešće se ostvaruje rečenicama s veznikom , a rjeđe se može zamijeniti veznikom ().

NomD, AkD

◊ Muslimani ne obožavaju Muhameda na način na koji kršćani obožavaju Isusa.

muslimani - NomD: nominativ [onaj tko poštuje što kao božanstvo: živo, osoba, skupina ljudi]

Muhameda - AkD: akuzativ [ono što tko poštuje kao božanstvo: bez ograničenja]

◊ Dorotea je odbijala da se uda i da obožava idole.

Dorotea - NomD: nominativ [onaj tko poštuje što kao božanstvo: živo, osoba, skupina ljudi]

idole - AkD: akuzativ [ono što tko poštuje kao božanstvo: bez ograničenja]

◊ Mezopotamci obožavaju nebeska tijela kao što su Sunce ili Mjesec.

Mezopotamci - NomD: nominativ [onaj tko poštuje što kao božanstvo: živo, osoba, skupina ljudi]

nebeska tijela - AkD: akuzativ [ono što tko poštuje kao božanstvo: bez ograničenja]