osjećati nesvr.

psihološki glagoli

prez. 1. l. jd. osjećam, 3. l. mn. osjećaju, prid. r. m. osjećao, prid. r. ž. osjećala

somatski glagoli

NomD, AkD

◊ Mogu igrati, iako još uvijek osjećam (ja) bol.

ja - NomD: nominativ [onaj tko prima kakav fizički podražaj: živo, osoba, skupina ljudi]

bol - AkD: akuzativ [fizički podražaj koji tko prima: stanje]

◊ Jesmo li mi tek na pragu otkrivanja kako biljke osjećaju vanjske podražaje?

biljke - NomD: nominativ [onaj tko prima kakav fizički podražaj: živo, biljka]

vanjske podražaje - AkD: akuzativ [fizički podražaj koji tko prima: stanje]

somatski glagoli

NomD, AkD (PrilD)

◊ Tek nakon tri sata osjećao je (on) hladnoću u nogama.

on - NomD: nominativ [onaj tko prima kakav fizički podražaj: živo, osoba]

hladnoću - AkD: akuzativ [fizički podražaj koji tko prima: stanje]

u nogama - (PrilD): u + lokativ [dio tijela na kojemu tko prima fizički podražaj: mjesto]

somatski glagoli

NomD, RečD

◊ Osjećam (ja) da se znojim.

ja - NomD: nominativ [onaj tko prima kakav fizički podražaj: živo, osoba, skupina ljudi]

da se znojim - RečD: da [fizički podražaj koji tko prima: propozicija]

◊ I kad je najtoplije, osjećam (ja) kako mi zebu leđa.

ja - NomD: nominativ [onaj tko prima kakav fizički podražaj: živo, osoba, skupina ljudi]

kako mi zebu leđa - RečD: kako [fizički podražaj koji tko prima: propozicija]

somatski glagoli

NomD, AkD

◊ Osjećam (ja) mekoću kože.

ja - NomD: nominativ [onaj tko prima što osjetilima: živo, osoba]

mekoću kože - AkD: akuzativ [ono što tko prima osjetilima: konkretno, neživo, objekt/predmet, tvar, tekućina, dio tijela]

somatski glagoli

NomD, AkD (PrilD)

◊ Osjećam (ja) kvržicu na lijevom bedru pa me zanima što bi moglo biti.

ja - NomD: nominativ [onaj tko prima što osjetilima: živo, osoba]

kvržicu - AkD: akuzativ [ono što tko prima osjetilima: konkretno, neživo, objekt/predmet, tvar, tekućina, dio tijela]

na lijevom bedru - (PrilD): na + lokativ [dio tijela na kojemu tko prima što osjetilima: mjesto]

psihološki glagoli

NomD

◊ Djeca imaju poteškoća s verbaliziranjem osjećaja, međutim to ne znači da ne osjećaju.

djeca - NomD: nominativ [onaj tko ima osjećaje: živo, osoba, skupina ljudi, životinja]

psihološki glagoli

NomD, AkD

◊ Prema istraživanjima 20 posto učenika osjeća nelagodu u školi.

20 posto učenika - NomD: kvantifikacijska skupina [onaj tko doživljava kakav osjećaj: živo, osoba, skupina ljudi]

nelagodu - AkD: akuzativ [osjećaj koji tko doživljava: apstraktna predodžba]

◊ Marijino srce osjećalo je veliku radost.

Marijino srce - NomD: nominativ [onaj tko doživljava kakav osjećaj: pren. dio uma ili duha]

radost - AkD: akuzativ [osjećaj koji tko doživljava: apstraktna predodžba]

◊ I rusko susjedstvo osjeća bolne posljedice pada rublja.

rusko susjedstvo - NomD: nominativ [onaj tko doživljava kakav osjećaj: živo, skupina ljudi: pren. prostor]

bolne posljedice pada rublja - AkD: akuzativ [osjećaj koji tko doživljava: apstraktna predodžba]

psihološki glagoli

NomD, AkD (PrilD)

◊ Moja kći osjećala je radost u srcu upoznavši Isusa.

moja kći - NomD: nominativ [onaj tko doživljava kakav osjećaj: živo, osoba, skupina ljudi]

radost - AkD: akuzativ [osjećaj koji tko doživljava: apstraktna predodžba]

u srcu - (PrilD): u + lokativ [dio tijela ili uma zahvaćen osjećajem: mjesto]

psihološki glagoli

NomD, RečD

◊ Djevojka osjećaše da se njezina ljubav prelijeva po svim ovim zelenim brežuljcima i kućicama.

djevojka - NomD: nominativ [onaj tko doživljava kakav osjećaj: osoba, živo, skupina ljudi]

da se njezina ljubav prelijeva po svim ovim zelenim brežuljcima i kućicama - RečD: da [osjećaj koji tko doživljava: propozicija]

◊ Osjećamo (mi) kako imamo podršku medija.

mi - NomD: nominativ [onaj tko doživljava kakav osjećaj: živo, osoba, skupina ljudi]

kako imamo podršku medija - RečD: kako [osjećaj koji tko doživljava: propozicija]

psihološki glagoli

NomD, AkD, PrijeD

◊ Reci mi što osjećaš (ti) za mene.

ti - NomD: nominativ [onaj tko ima kakav osjećaj prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

što - AkD: akuzativ [osjećaj koji tko ima prema čemu: apstraktna predodžba]

za mene - PrijeD: za + akuzativ [ono prema čemu tko ima kakav osjećaj: bez ograničenja]

◊ Građani koji osjećaju pijetet prema Vukovaru neka se priključe obilježavanju na dostojanstven način.

građani - NomD: nominativ [onaj tko ima kakav osjećaj prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

pijetet - AkD: akuzativ [osjećaj koji tko ima prema čemu: apstraktna predodžba]

prema Vukovaru - PrijeD: prema + dativ [ono prema čemu tko ima kakav osjećaj: bez ograničenja]

◊ Psi mogu osjećati ljubav prema svom vlasniku.

psi - NomD: nominativ [onaj tko ima kakav osjećaj prema čemu: živo, životinja]

ljubav - AkD: akuzativ [osjećaj koji tko ima prema čemu: apstraktna predodžba]

prema svom vlasniku - PrijeD: prema + dativ [ono prema čemu tko ima kakav osjećaj: bez ograničenja]

psihološki glagoli

NomD, RečD

◊ Osjećam (ja) da ćemo uspjeti!

ja - NomD: nominativ [onaj tko ima predosjećaj da će se što dogoditi: živo, osoba, skupina ljudi]

da ćemo uspjeti - RečD: da [predosjećaj da će se što dogoditi koji tko ima: propozicija]

◊ Pobunjenici osjećaju kako gube rat.

pobunjenici - NomD: nominativ [onaj tko ima predosjećaj da će se što dogoditi: živo, osoba, skupina ljudi]

da gube rat - RečD: kako [predosjećaj da će se što dogoditi koji tko ima: propozicija]

psihološki glagoli

NomD, AkD, PredikD

◊ Charlie je sve ljude osjećao svojim prijateljima.

Charlie - NomD: nominativ [onaj tko doživljava što kakvim: živo, osoba, skupina ljudi]

sve ljude - AkD: akuzativ [ono što tko doživljava kakvim: bez ograničenja]

svojim prijateljima - PredikD: instrumental [ono kakvim tko doživljava što: stanje, svojstvo]

◊ Osjećam (ja) tu kuću svojom.

ja - NomD: nominativ [onaj tko doživljava što kakvim: živo, osoba, skupina ljudi]

tu kuću - AkD: akuzativ [ono što tko doživljava kakvim: bez ograničenja]

svojom - PredikD: instrumental + pridjev [ono kakvim tko doživljava što: stanje, svojstvo]

◊ Josipa osjećam (ja) kao svoga sina.

ja - NomD: nominativ [onaj tko doživljava što kakvim: živo, osoba, skupina ljudi]

Josipa - AkD: akuzativ [ono što tko doživljava kakvim: bez ograničenja]

kao svoga sina - PredikD: kao-skupina [ono kakvim tko doživljava što: stanje, svojstvo]

◊ Društvo starce osjeća kao teret.

društvo - NomD: nominativ [onaj tko doživljava što kakvim: živo, skupina ljudi]

starce - AkD: akuzativ [ono što tko doživljava kakvim: bez ograničenja]

kao teret - PredikD: kao-skupina [ono kakvim tko doživljava što: stanje, svojstvo]

NomD, PredikD

◊ Alfred se osjećao prenesretnim, žalio je što mu je suđeno bilo ovako živjeti.

Alfred - NomD: nominativ [onaj tko proživljava kakvo stanje: živo, osoba, skupina ljudi]

prenesretnim - PredikD: instrumental + pridjev [stanje koje tko proživljava: stanje, svojstvo]

◊ Zbog toga što ne može dojiti, osjećala se (ona) lošom majkom.

ona - NomD: nominativ [onaj tko proživljava kakvo stanje: živo, osoba, skupina ljudi]

lošom majkom - PredikD: instrumental [stanje koje tko proživljava: stanje, svojstvo]

◊ Znam da me voli, ali osjećam se (ja) zapostavljen u svemu tome.

ja - NomD: nominativ [onaj tko proživljava kakvo stanje: živo, osoba, skupina ljudi]

zapostavljen - PredikD: nominativ + pridjev [stanje koje tko proživljava: stanje, svojstvo]

◊ Osjećam se (ja) kao član obitelji.

ja - NomD: nominativ [onaj tko proživljava kakvo stanje: živo, osoba, skupina ljudi]

kao član obitelji - PredikD: kao-skupina [stanje koje tko proživljava: stanje, svojstvo]

◊ Osjećala sam se (ja) 300 kilograma lakša kada sam izišla odande.

(ja) - NomD: nominativ [onaj tko proživljava kakvo stanje: osoba, skupina ljudi]

300 kg lakša - PredikD: kvantifikacijska skupina [stanje koje tko proživljava: stanje, svojstvo]

NomD, PrilD

◊ Ne boli me ništa, osjećam se (ja) sjajno.

ja - NomD: nominativ [onaj tko proživljava kakvo stanje: živo, osoba, skupina ljudi, životinja]

sjajno - PrilD: prilog i priložna skupina [stanje koje tko proživljava: način]

◊ Europske države osjećaju se sigurnije pod zaštitnim kišobranom NATO-a.

Europske države - NomD: nominativ [onaj tko proživljava kakvo stanje: pren. institucija/organizacija]

sigurnije - PrilD: prilog i priložna skupina [stanje koje tko proživljava: način]

◊ U Istanbulu se naša glumica osjećala poput filmske zvijezde.

naša glumica - NomD: nominativ [onaj tko proživljava kakvo stanje: živo, osoba, skupina ljudi]

poput filmske zvijezde - PrilD: poput + genitiv [stanje koje tko proživljava: način]

Obavijest: U ovome značenju (osjećati se 8) dopune ostvarene prijedlogom i imenicom u genitivu svrstavaju se u priložnu dopunu (PrilD) jer odgovaraju na pitanje i ne zamjenjuju se lako imenicom u instrumentalu koja pripada predikatnoj dopuni (PredikD), npr. . Dopune ostvarene česticom i imenicom u nominativu lako se zamjenjuju imenicom u instrumentalu, npr. / te se zato smatraju ostvarenjem predikatne dopune (PredikD). Također, u primjerima i ne vidi se izražena značenjska razlika (koja se ostvaruje npr. u glagola doživljavati koga kakvim/kako), no na osnovi morfološko-sintaktičkoga kriterija pripadaju različitim dopunama, predikatnoj (PredikD) i priložnoj (PrilD) dopuni.

osjećati leptiriće u trbuhu - biti jako zaljubljen

◊ Glumica se pohvalila prijateljima kako opet osjeća leptiriće u trbuhu, a te osjećaje u njoj je probudio jedan fotograf.

osjećati se kao kod (svoje) kuće / kao doma - ugodno se osjećati negdje, obično u gostima

◊ Moji ugostitelji tako su ljubazni da se osjećam kao kod kuće. U Medveščaku sam jedan dan, a već se osjećam kao doma.

osjećati se dobro u vlastitoj/svojoj koži - biti zadovoljan svojim cjelokupnim stanjem i izgledom

◊ Ako se ne osjećamo dobro u vlastitoj koži, to se odražava na našu ukupnu sigurnost.

osjećati na vlastitoj koži - osobno što proživljavati, obično loše

◊ Posljedice liberalnog spolnog odgoja i pretjerane seksualizacije djece roditelji i njihova djeca osjećat će na vlastitoj koži.

Napomena: Uz glagol u prvome, drugome i četvrtome značenju (osjećati 1, osjećati 2 i osjećati 4) pojavljuje se priložna dopuna (PrilD), npr. koja bi se mogla smatrati i atributom, no budući da se ne zamjenjuje lako pridjevskom skupinom (*), smatramo da je riječ o posebnoj neobveznoj priložnoj dopuni (PrilD).