osjetiti svr.

psihološki glagoli

prez. 1. l. jd. osjetim, 3. l. mn. osjete, prid. r. m. osjetio, prid. r. ž. osjetila

NomD, AkD

◊ Marija osjeti mučninu, učini joj se da će povraćati.

Marija - NomD: nominativ [onaj tko primi kakav fizički podražaj: živo, osoba, skupina ljudi]

mučninu - AkD: akuzativ [fizički podražaj koji tko primi: stanje]

NomD, AkD (PrilD)

◊ Pas je osjetio bol u šapi i naglo skočio.

pas - NomD: nominativ [onaj tko primi kakav fizički podražaj: živo, životinja]

bol u šapi - AkD: akuzativ [fizički podražaj koji tko primi: stanje]

u šapi - (PrilD): u + lokativ [dio tijela na kojemu tko primi kakav fizički podražaj: mjesto]

NomD, RečD

◊ Kad je osjetio (on) kako mu niz vrat teče krv, problijedio je.

on - NomD: nominativ [onaj tko primi kakav fizički podražaj: živo, osoba, skupina ljudi]

kako mu niz vrat teče krv - RečD: kako [fizički podražaj koji tko primi: propozicija]

◊ Čim sam osjetila (ja) da ne mogu pomicati lakat, shvatila sam što se događa.

ja - NomD: nominativ [onaj tko primi kakav fizički podražaj: živo, osoba, skupina ljudi]

da ne mogu pomicati lakat - RečD: da [fizički podražaj koji tko primi: propozicija]

NomD, AkD

◊ Prve pokrete bebe trudnica osjeti između 18. i 20. tjedna.

trudnica - NomD: nominativ [onaj tko primi što osjetilima: živo, osoba, skupina ljudi]

prve pokrete bebe - AkD: akuzativ [ono što tko primi osjetilima: neživo]

◊ Ja sam prvi put bebu osjetila tek u 21. tjednu.

ja - NomD: nominativ [onaj tko primi što osjetilima: živo, osoba, skupina ljudi]

bebu - AkD: akuzativ [ono što tko primi osjetilima: pren. osoba]

◊ Ljudi mogu osjetiti tisuće aroma, ali one mogu biti svrstane u deset osnovnih kategorija.

ljudi - NomD: nominativ [onaj tko primi što osjetilima: živo, osoba, skupina ljudi]

tisuće aroma - NomD: akuzativ [ono što tko primi osjetilima: neživo]

NomD, AkD (PrilD)

◊ Čangi osjeti stisak nečije ruke na nadlaktici.

Čangi - NomD: nominativ [onaj tko primi što osjetilima: živo, osoba, skupina ljudi]

stisak nečije ruke - AkD: akuzativ [ono što tko primi osjetilima: neživo]

na nadlaktici - (PrilD): na + lokativ [dio tijela na kojemu tko primi kakav osjet: mjesto]

NomD, RečD

◊ Pogladivši dlanom njezinu postelju, osjeti (on) da je platno ravno i svježe.

on - NomD: nominativ [onaj tko primi što osjetilima: živo, osoba, skupina ljudi]

da je platno ravno i svježe - RečD: da [ono što tko primi osjetilima: propozicija]

Obavijest: U ovome značenju (osjetiti 2) akuzativna dopuna (AkD) rijetko ima semantičko obilježje živo, tj. odnosi se na živoga sudionika te se ograničuje na imenice beba, dijete, čedo i sl. u vezi s boravkom u majčinoj utrobi ().

psihološki glagoli

NomD, AkD

◊ U prvi čas osjetio sam (ja) olakšanje videći otvoren prozor.

ja - NomD: nominativ [onaj tko doživi kakav osjećaj: živo, osoba, skupina ljudi]

olakšanje - AkD: akuzativ [osjećaj koji tko doživi: apstraktna predodžba]

psihološki glagoli

NomD, AkD (PrilD)

◊ Zovući ga u sobu, osjetila bi (ona) nemir i tjeskobu u srcu.

ona - NomD: nominativ [onaj tko doživi kakav osjećaj: živo, osoba, skupina ljudi]

nemir i tjeskobu - AkD: akuzativ [osjećaj koji tko doživi: apstraktna predodžba]

u srcu - (PrilD): u + lokativ [dio tijela ili uma zahvaćen osjećajem: mjesto]

psihološki glagoli

NomD, RečD

◊ Društvo je odjednom osjetilo da se može zabavljati.

društvo - NomD: nominativ [onaj tko doživi kakav osjećaj: živo, osoba, skupina ljudi]

da se može zabavljati - RečD: da [osjećaj koji tko doživi: propozicija]

◊ Za trenutak osjete (oni) kao da im je opet sve isto.

oni - NomD: nominativ [onaj tko doživi kakav osjećaj: živo, osoba, skupina ljudi]

kao da im je sve isto - RečD: kao+R [osjećaj koji tko doživi: propozicija]

psihološki glagoli

NomD, AkD, PrijeD

◊ Kada osjete privlačnost prema nekom, mnogi se pitaju je li to ona prava ljubav.

mnogi - NomD: nominativ [onaj tko doživi kakav osjećaj prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

privlačnost - AkD: akuzativ [osjećaj koji tko doživi prema čemu: neživo, apstraktno]

prema nekom - PrijeD: prema + dativ [ono prema čemu tko doživi kakav osjećaj: bez ograničenja]

◊ Još kao dječak osjetio je (on) sklonost prema sportu.

on - NomD: nominativ [onaj tko doživi kakav osjećaj prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

sklonost - AkD: akuzativ [osjećaj koji tko doživi prema čemu: neživo, apstraktno]

prema sportu - PrijeD: prema + dativ [ono prema čemu tko doživi kakav osjećaj: bez ograničenja]

psihološki glagoli

NomD, AkD, PredikD

◊ Neka dijete osjeti psa kao najboljeg prijatelja.

dijete - NomD: nominativ [onaj tko doživi što kakvim: živo, osoba, skupina ljudi]

psa - AkD: akuzativ [ono što tko doživi kakvim: bez ograničenja]

kao najboljeg prijatelja - PredikD: kao-skupina [ono kakvim tko doživi što: stanje, svojstvo]

psihološki glagoli

NomD, PredikD

◊ Svaki se pojedinac barem jednom u životu osjeti nemoćan.

svaki pojedinac - NomD: nominativ [onaj tko proživi kakvo stanje: živo, osoba, skupina ljudi]

nemoćan - PredikD: nominativ + pridjev [stanje koje tko proživi: stanje, svojstvo]

◊ Došavši u svoju kućicu, osjeti se (ona) posve skršenom.

ona - NomD: nominativ [onaj tko proživi kakvo stanje: živo, osoba, skupina ljudi]

skršenom - PredikD: instrumental + pridjev [stanje koje tko proživi: stanje, svojstvo]

◊ Male zemlje često se osjete odbačenima, zapostavljenima i zaboravljenima.

male zemlje - NomD: nominativ [onaj tko proživi kakvo stanje: pren. geografsko mjesto]

odbačenima, zapostavljenima i zaboravljenima - PredikD: instrumental + pridjev [stanje koje tko proživi: stanje, svojstvo]

◊ On se osjetio roditeljem toga dječaka.

on - NomD: nominativ [onaj tko proživi kakvo stanje: živo, osoba, skupina ljudi]

roditeljem - PredikD: instrumental [stanje koje tko proživi: stanje, svojstvo]

psihološki glagoli

NomD, PrilD

◊ Osjetio se (on) doma.

on - NomD: nominativ [onaj tko proživi kakvo stanje: živo, osoba, skupina ljudi]

doma - PrilD: prilog i priložna skupina [stanje koje tko proživi: način]

◊ Zahvaljujući ugodnoj toplini kamina osjetio sam se (ja) malo bolje.

ja - NomD: nominativ [onaj tko proživi kakvo stanje: živo, osoba, skupina ljudi]

malo bolje - PrilD: prilog i priložna skupina [stanje koje tko proživi: način]

osjetiti leptiriće u trbuhu - doživjeti jaku zaljubljenost

◊ Ako želite ponovo osjetiti leptiriće u trbuhu, to možete postići sitnicama.

osjetiti na svojoj/vlastitoj koži - osobno iskusiti što, obično nešto loše; uvjeriti se vlastitim primjerom

◊ Hrvatska neće blokirati nikoga, mi smo na vlastitoj koži osjetili koliko je to besmisleno i kontraproduktivno.

Napomena: Uz glagol česta je uporaba pasivnih konstrukcija, npr. ;