podnositi nesvr.

psihološki glagoli

prez. 1. l. jd. podnosim, 3. l. mn. podnose, prid. r. m. podnosio, prid. r. ž. podnosila, gl. prid. trp. podnošen

NomD, AkD

◊ Novinar je stoički podnosio uvrede na svoj račun.

novinar - NomD: nominativ [onaj tko uspijeva prevladati što teško, zamorno ili neugodno: živo, osoba, skupina ljudi]

uvrede na svoj račun - AkD: akuzativ [ono što tko uspijeva prevladati: bez ograničenja]

NomD, RečD

◊ Ja ne mogu više podnositi da sam na drugome mjestu.

ja - NomD: nominativ [onaj tko uspijeva prevladati što teško, zamorno ili neugodno: živo, osoba, skupina ljudi]

da sam na drugome mjestu - RečD: da [ono što tko uspijeva prevladati: propozicija]

NomD, AkD

◊ Ona ne podnosi laž i lažljivce.

ona - NomD: nominativ [onaj tko se slaže s čim: živo, osoba, skupina ljudi]

laž i lažljivce - AkD: akuzativ [ono s čim se tko slaže: bez ograničenja]

NomD, RečD

◊ Jurčić ne podnosi da stoperi sjede u golmanovu krilu.

Jurčić - NomD: nominativ [onaj tko se slaže s čim: živo, osoba, skupina ljudi]

da stoperi sjede u golmanovu krilu - RečD: da [ono s čim se tko slaže: propozicija]

glagoli promjene stanja

NomD, AkD

◊ Bolesnici obično dobro podnose retinoide.

bolesnici - NomD: nominativ [ono što tolerira kakve fizičke prilike, kemijske tvari ili silu: živo, osoba, skupina ljudi]

retinoide - AkD: akuzativ [fizičke prilike, kemijske tvari ili sila koje što tolerira: neživo, prirodna sila, prirodna pojava, tvar]

◊ Biljke ne podnose temperature niže od 15 °C.

biljke - NomD: nominativ [ono što tolerira kakve fizičke prilike, kemijske tvari ili silu: živo, biljka]

temperature niže od 15 °C - AkD: akuzativ [fizičke prilike, kemijske tvari ili sila koje što tolerira: neživo, prirodna sila, prirodna pojava, tvar]

◊ Hobotnice teško podnose zatočeništvo u akvariju.

hobotnice - NomD: nominativ [ono što tolerira kakve fizičke prilike, kemijske tvari ili silu: živo, životinja]

zatočeništvo u akvariju - AkD: akuzativ [fizičke prilike, kemijske tvari ili sila koje što tolerira: neživo, prirodna sila, prirodna pojava, tvar]

◊ Te tablete podnosi i osjetljiv želudac.

osjetljiv želudac - NomD: nominativ [ono što tolerira kakve fizičke prilike, kemijske tvari ili silu: dio tijela]

te tablete - AkD: akuzativ [fizičke prilike, kemijske tvari ili sila koje što tolerira: neživo, prirodna sila, prirodna pojava, tvar]

◊ Kamen dosta loše podnosi atmosferilije pa puca i lomi se.

kamen - NomD: nominativ [ono što tolerira kakve fizičke prilike, kemijske tvari ili silu: neživo]

atmosferilije - AkD: akuzativ [fizičke prilike, kemijske tvari ili sila koje što tolerira: neživo, prirodna sila, prirodna pojava, tvar]

glagoli komunikacije

NomD, AkD

◊ Nije poznato hoće li policija podnositi kaznenu prijavu protiv njega.

policija - NomD: nominativ [onaj tko predaje kakvu izjavu: živo, osoba, skupina ljudi]

kaznenu prijavu protiv njega - AkD: akuzativ [izjava koju tko predaje: neživo, konkretno, objekt/predmet]

glagoli komunikacije

NomD, AkD (DatD)

◊ Policija podnosi kaznenu prijavu nadležnom Državnom odvjetništvu.

policija - NomD: nominativ [onaj tko predaje kakvu izjavu: živo, osoba, skupina ljudi]

kaznenu prijavu - AkD: akuzativ [izjava koju tko predaje: neživo, konkretno, objekt/predmet]

nadležnom Državnom odvjetništvu - (DatD): dativ [onaj komu tko predaje kakvu izjavu: institucija/organizacija]

podnositi žrtvu - odricati se čega u korist drugoga, žrtvovati se

◊ Vukovarski građani podnose najveću žrtvu.

Napomena: Kad je glagol negiran, često znači mrziti: