poštovati nesvr.

psihološki glagoli

prez. 1. l. jd. poštujem, 3. l. mn. poštuju, prid. r. m. poštovao, prid. r. ž. poštovala, gl. prid. trp. poštovan

NomD, AkD

◊ On jako poštuje Ivana Balića.

on - NomD: nominativ [onaj tko ima dobro mišljenje o kome: živo, osoba, skupina ljudi]

Ivana Balića - AkD: akuzativ [onaj o kome tko ima dobro mišljenje: živo, osoba, skupina ljudi]

NomD, AkD (PredikD)

◊ Elija poštujem (ja) kao velikog radnika.

ja - NomD: nominativ [onaj tko ima dobro mišljenje o kome: živo, osoba, skupina ljudi]

Elija - AkD: akuzativ [onaj o kome tko ima dobro mišljenje: živo, osoba, skupina ljudi]

kao velikog radnika - (PredikD): kao-skupina [svojstvo na temelju kojega tko ima dobro mišljenje o kome: stanje, svojstvo]

glagoli društvene interakcije

NomD, AkD

◊ Vozač je poštovao prometne znakove.

vozač - NomD: nominativ [onaj tko se ponaša u skladu s čim: živo, osoba, skupina ljudi]

prometne znakove - AkD: akuzativ [ono u skladu s čim se tko ponaša: bez ograničenja]

NomD, AkD

◊ Ana poštuje različitost.

Ana - NomD: nominativ [onaj tko priznaje čiju vrijednost, cjelovitost ili čija prava: živo, osoba, skupina ljudi]

različitost - AkD: akuzativ [vrijednost, cjelovitost ili prava koja tko priznaje: neživo, apstraktno]

◊ Dobra vlast poštuje dostojanstvo i integritet migranata.

dobra vlast - NomD: nominativ [onaj tko priznaje čiju vrijednost, cjelovitost ili čija prava: pren. institucija/organizacija]

dostojanstvo i integritet migranata - AkD: akuzativ [vrijednost, cjelovitost ili prava koja tko priznaje: neživo, apstraktno]

NomD, RečD

◊ Ja apsolutno poštujem da netko ne želi imati dijete.

ja - NomD: nominativ [onaj tko priznaje čiju vrijednost, cjelovitost ili čija prava: živo, osoba, skupina ljudi]

da netko ne želi imati dijete - RečD: da [vrijednost, cjelovitost ili čija prava koja tko priznaje: propozicija]

◊ Oni poštuju što imamo vlastiti stav.

oni - NomD: nominativ [onaj tko priznaje čiju vrijednost, cjelovitost ili čija prava: živo, osoba, skupina ljudi]

što imamo vlastiti stav - RečD: što [vrijednost, cjelovitost ili prava koja tko priznaje: propozicija]