ražalostiti svr.

psihološki glagoli

prez. 1. l. jd. ražalostim, 3. l. mn. ražaloste, prid. r. m. ražalostio, prid. r. ž. ražalostila, gl. prid. trp. ražalošćen

NomD, AkD

◊ Ja sam vas ražalostila.

ja - NomD: nominativ [ono što izazove žalost u kome: bez ograničenja]

vas - AkD: akuzativ [onaj u kome što izazove žalost: živo, osoba, skupina ljudi]

◊ Brazil je danas ražalostila vijest o tome.

vijest o tome - NomD: nominativ [ono što izazove žalost u kome: bez ograničenja]

Brazil - AkD: akuzativ [onaj u kome što izazove žalost: pren. geografsko mjesto]

NomD, AkD (InstD)

◊ Ona mu je svojim glupostima srce ražalostila.

ona - NomD: nominativ [ono što izazove žalost u kome: bez ograničenja]

srce - AkD: akuzativ [onaj u kome što izazove žalost: pren. dio tijela, dio uma ili duha]

svojim glupostima - (InstD): instrumental [ono čime što izazove u kome žalost: bez ograničenja]

RečD, AkD

◊ Mene bi ražalostilo da dani prebrzo prođu.

da dani prebrzo prođu - RečD: da [ono što izazove žalost u kome: propozicija]

mene - AkD: akuzativ [onaj u kome što izazove žalost: živo, osoba, skupina ljudi]

◊ Ražalostilo me što nema više kuće u kojoj sam proveo djetinjstvo i mladost.

što nema više kuće u kojoj sam proveo djetinjstvo i mladost - RečD: što [ono što izazove žalost u kome: propozicija]

me - AkD: akuzativ [onaj u kome što izazove žalost: živo, osoba, skupina ljudi]

Obavijest: Uz glagol (ražalostiti 1) pojavljuje se valencijski obarazac NomD, AkD, (InstD) vidljiv u primjeru . U navedenome primjeru dativ lične zamjenice muškoga roda (mu) ne smatra se (dativnom) dopunom, već se smatra posvojnim dativom, tj. dodatkom. Razlog tomu je mogućnost preoblike dativne zamjenice u posvojni pridjev bez temeljne promjene značenja (Ona mu je svojim glupostima srce ražalostila. → Ona je svojim glupostima njegovo srce ražalostila.)

NomD

◊ Majka se ražalostila.

majka - NomD: nominativ [onaj tko postane žalostan: živo, osoba, skupina ljudi]

NomD (PrilD)

◊ On se ražalostio nad našom sudbinom.

on - NomD: nominativ [onaj tko postane žalostan: živo, osoba, skupina ljudi]

nad našom sudbinom - (PrilD): nad(a) + instrumental [ono što izazove da tko postane žalostan: uzrok]

◊ Čovjek se vrlo lako može ražalostiti patnjama drugih.

čovjek - NomD: nominativ [onaj tko postane žalostan: živo, osoba, skupina ljudi]

patnjama drugih - (InstD): instrumental [ono što izazove da tko postane žalostan: uzrok]