stidjeti se nesvr.

psihološki glagoli

prez. 1. l. jd. stidim se, 3. l. mn. stide se, prid. r. m. stidio se, prid. r. ž. stidjela se

NomD

◊ Ivan se stidio i šutio.

Ivan - NomD: nominativ [onaj tko osjeća stid: živo, osoba, skupina ljudi]

NomD (PrijeD)

◊ Stidim se (ja) pred svojim profesorima.

ja - NomD: nominativ [onaj tko osjeća stid: živo, osoba, skupina ljudi]

pred svojim profesorima - (PrijeD): pred(a) + instrumental [onaj u čijoj prisutnosti tko osjeća stid: živo, osoba, skupina ljudi]

NomD, GenD

◊ Stidio se (on) nezaustavljivih suza.

on - NomD: nominativ [onaj tko osjeća stid zbog čega: živo, osoba, skupina ljudi]

nezaustavljivih suza - GenD: genitiv [ono zbog čega tko osjeća stid: bez ograničenja]

NomD, InfD

◊ Nije se stidjela (ona) spominjati ih u svakoj prilici.

ona - NomD: nominativ [onaj tko osjeća stid zbog čega: živo, osoba, skupina ljudi]

spominjati ih u svakoj prilici - InfD: infinitiv [ono zbog čega tko osjeća stid: propozicija]

NomD, RečD

◊ Oni se nisu nimalo stidjeli da ga proglase lihvarom.

oni - NomD: nominativ [onaj tko osjeća stid zbog čega: živo, osoba, skupina ljudi]

da ga proglase lihvarom - RečD: da [ono zbog čega tko osjeća stid: propozicija]

◊ Ministrica se stidi što živi u zemlji u kojoj se zatvara novinare.

ministrica - NomD: nominativ [onaj tko osjeća stid zbog čega: živo, osoba, skupina ljudi]

što živi u zemlji u kojoj se zatvara novinare - RečD: što [ono zbog čega tko osjeća stid: propozicija]

NomD, RečD (PrijeD)

◊ Ne stidim se (ja) pred tobom što sam to učinio.

ja - NomD: nominativ [onaj tko osjeća stid zbog čega: živo, osoba, skupina ljudi]

što sam to učinio - RečD: što [ono zbog čega tko osjeća stid: propozicija]

pred tobom - (PrijeD): pred(a) + instrumental [onaj u čijoj prisutnosti tko osjeća stid zbog čega: živo, osoba, skupina ljudi]

Obavijest: U ovome značenju (stidjeti se 2) uz valencijski obrazac NomD (PrijeD) često se pojavljuje dodatak uzroka koji se ostvaruje prijedlogom i imenicom u genitivu (zbog +gen):

NomD, InfD

◊ Stidio se (on) pristupiti k njoj.

on - NomD: nominativ [onaj tko se ne usudi što napraviti zbog stidljivosti: živo, osoba, skupina ljudi]

pristupiti k njoj - InfD: infinitiv [ono što se tko ne usudi napraviti zbog stidljivosti: propozicija]

NomD

◊ Ona ne čuva svoje čistoće, ona se ne stidi!

ona - NomD: nominativ [onaj tko krije svoju intimu, stidna mjesta, spolnost: živo, osoba]