trpjeti nesvr.

psihološki glagoli

prez. 1. l. jd. trpim, 3. l. mn. trpe, prid. r. m. trpio, prid. r. ž. trpjela, gl. prid. trp. trpljen

NomD

◊ Grofica je šutjela i trpjela.

grofica - NomD: nominativ [onaj tko je izložen kakvim nepovoljnim okolnostima duže vrijeme: živo, osoba, skupina ljudi]

◊ Pas trpi već godinama.

pas - NomD: nominativ [onaj tko je izložen kakvim nepovoljnim okolnostima duže vrijeme: živo, životinja]

◊ Moj nos trpi.

moj nos - NomD: nominativ [onaj tko je izložen kakvim nepovoljnim okolnostima duže vrijeme: pren.: dio tijela]

◊ Zagreb radi, muči se, trpi, ne očajava i čeka.

Zagreb - NomD: nominativ [onaj tko je izložen kakvim nepovoljnim okolnostima duže vrijeme: pren.: geografsko mjesto]

NomD, AkD

◊ Svećenik trpi jake bolove.

svećenik - NomD: nominativ [onaj tko podnosi fizičku ili psihičku bol te što teško: živo, osoba, skupina ljudi]

jake bolove - AkD: akuzativ [fizička ili psihička bol ili što teško koje tko podnosi: stanje]

◊ Još uvijek velik broj djece trpi nasilje i zlostavljanje.

velik broj djece - NomD: kvantifikacijska skupina [onaj tko podnosi fizičku ili psihičku bol te što teško: živo, osoba, skupina ljudi]

nasilje i zlostavljanje - AkD: akuzativ [fizička ili psihička bol ili što teško koje tko podnosi: radnja]

◊ Kuja trpi veliku bol.

kuja - NomD: nominativ [onaj tko podnosi fizičku ili psihičku bol te što teško: živo, životinja]

veliku bol - AkD: akuzativ [fizička ili psihička bol ili što teško koje tko podnosi: stanje]

◊ Tako čovjek trpi posljedice grijeha.

čovjek - NomD: nominativ [onaj tko podnosi fizičku ili psihičku bol te što teško: živo, osoba, skupina ljudi]

posljedice grijeha - AkD: akuzativ [fizička ili psihička bol ili što teško koje tko podnosi: stanje]

◊ Njegova stranka trpi neopravdanu kritiku četiri godine.

njegova stranka - NomD: nominativ [onaj tko podnosi fizičku ili psihičku bol te što teško: pren. institucija/organizacija]

neopravdanu kritiku - AkD: akuzativ [fizička ili psihička bol ili što teško koje tko podnosi: jezični izraz]

NomD, PrijeD

◊ Djevojka je trpjela od vrtoglavice.

djevojka - NomD: nominativ [onaj tko podnosi fizičku ili psihičku bol te što teško: živo, osoba, skupina ljudi]

od vrtoglavice - PrijeD: od + genitiv [fizička ili psihička bol ili što teško koje tko podnosi: stanje]

◊ Duša trpi od žalosti.

duša - NomD: nominativ [onaj tko podnosi fizičku ili psihičku bol te što teško: pren. dio uma ili duha]

od žalosti - PrijeD: od + genitiv [fizička ili psihička bol ili što teško koje tko podnosi: stanje]

◊ Krumpir kao ostarjela biljka trpi od mnogih bolesti.

krumpir kao ostarjela biljka - NomD: nominativ [onaj tko podnosi fizičku ili psihičku bol: živo, biljka]

od mnogih bolesti - PrijeD: od + genitiv [fizička ili psihička bol ili što teško koje tko podnosi: stanje]

NomD, AkD

◊ Vlasnik kluba ne trpi trenera koji neće biti njegov pijun.

vlasnik - NomD: nominativ [onaj tko se pomirljivo odnosi prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

trenera koji neće biti njegov pijun - AkD: akuzativ [ono prema čemu se tko pomirljivo odnosi: bez ograničenja]

◊ Ona nije trpjela očevih prigovora.

ona - NomD: nominativ [onaj tko se pomirljivo odnosi prema čemu: živo, osoba, skupina ljudi]

očevih prigovora - AkD: genitiv [ono prema čemu se tko pomirljivo odnosi: bez ograničenja]

◊ Država nije trpjela krivovjerce.

država - NomD: nominativ [onaj tko se pomirljivo odnosi prema čemu: pren. institucija/organizacija]

krivovjerce - AkD: akuzativ [ono prema čemu se tko pomirljivo odnosi: bez ograničenja]

◊ Moskva više neće trpjeti režim u Beogradu.

Moskva - NomD: nominativ [onaj tko se pomirljivo odnosi prema čemu: pren. geografsko mjesto]

režim u Beogradu - AkD: akuzativ [ono prema čemu se tko pomirljivo odnosi: bez ograničenja]

NomD

◊ Bez obzira na loše Ančićevo serviranje ostali segmenti igre nisu trpjeli.

ostali segmenti igre - NomD: nominativ [ono što je pod utjecajem loših posljedica: neživo]

◊ U mjestima gdje cvate divlja gradnja i povećava se broj turista najviše trpi mjesna infrastruktura.

mjesna infrastruktura - NomD: nominativ [ono što je pod utjecajem loših posljedica: neživo]

◊ Posao trpi, a svi smo fini i susretljivi jer znamo da prolazite kroz teško razdoblje.

posao - NomD: nominativ [ono što je pod utjecajem loših posljedica: neživo]

NomD, AkD

◊ Ponuda iz Španjolske nije trpjela premišljanje.

ponuda iz Španjolske - NomD: nominativ [ono što je sukladno s čime: neživo]

premišljanje - AkD: akuzativ [ono s čime je što sukladno: neživo]

◊ Ljubav ne trpi nasilje.

ljubav - NomD: nominativ [ono što je sukladno s čime: neživo]

nasilje - AkD: akuzativ [ono s čime je što sukladno: neživo]

◊ Twitter trpi mnogo više objava od Facebooka.

Twitter - NomD: nominativ [ono što je sukladno s čime: neživo]

mnogo više objava od Facebooka - AkD: kvantifikacijska skupina [ono s čime je što sukladno: neživo]

◊ Biftek jednostavno ne trpi dugu termičku obradu.

biftek - NomD: nominativ [ono što je sukladno s čime: neživo]

dugu termičku obradu - AkD: akuzativ [ono s čime je što sukladno: neživo]

trpjeti štetu - imati kakav materijalni gubitak

◊ Prijevoznici trpe štetu zbog blokiranih cesta.

trpjeti gubitke - ostajati bez čega

◊ Zbog radova tržnica trpi gubitke.