usuđivati se nesvr.

psihološki glagoli

prez. 1. l. jd. usuđujem se, 3. l. mn. usuđuje se, prid. r. m. usuđivao se, prid. r. ž. usuđivala se

modalni glagoli

NomD, InfD

◊ Usuđujem se (ja) pretpostaviti da je u Hrvatskoj stanje ipak nešto drukčije.

ja - NomD: nominativ [onaj tko ima smjelosti ili hrabrosti što činiti: živo, osoba, skupina ljudi]

pretpostaviti da je u Hrvatskoj stanje ipak nešto drukčije - InfD: infinitiv [ono što tko ima smjelosti ili hrabrosti činiti: propozicija]

◊ Upravna vlast usuđuje se oprijeti tom nalogu.

upravna vlast - NomD: nominativ [onaj tko ima smjelosti ili hrabrosti što činiti: pren.: institucija/organizacija]

oprijeti tom nalogu - InfD: infinitiv [ono što tko ima smjelosti ili hrabrosti činiti: propozicija]

Napomena: Uz glagol umjesto infinitivne dopune (InfD) katkad se pojavljuje konstrukcija , npr.