vrijeđati nesvr.

psihološki glagoli

prez. 1. l. jd. vrijeđam, 3. l. mn. vrijeđaju, prid. r. m. vrijeđao, prid. r. ž. vrijeđala, gl. prid. trp. vrijeđan

NomD, AkD

◊ Kontrolor ZET-a vrijeđao je putnicu i zbog toga završio na policiji.

kontrolor ZET-a - NomD: nominativ [onaj tko nanosi komu uvrede: živo, osoba, skupina ljudi]

putnicu - AkD: akuzativ [onaj komu tko nanosi uvrede: živo, osoba, skupina ljudi]

◊ Prostitucija vrijeđa dostojanstvo osobe koja se prostituira svodeći je na spolni užitak što ga nudi.

prostitucija - NomD: nominativ [onaj tko nanosi komu uvrede: pren. neživo, apstraktno]

dostojanstvo osobe koja se prostituira - AkD: akuzativ [onaj komu tko nanosi uvrede: pren. dio uma ili duha]

NomD, AkD (InstD)

◊ Plaža je javna i djevojka ne vrijeđa nikoga svojim odabirom kupaćeg kostima.

djevojka - NomD: nominativ [onaj tko nanosi komu uvrede: živo, osoba, skupina ljudi]

nikoga - AkD: akuzativ [onaj komu tko nanosi uvrede: živo, osoba, skupina ljudi]

svojim odabirom kupaćeg kostima - InstD: instrumental [ono čime tko nanosi komu uvrede: bez ograničenja]

NomD

◊ Bio je nagao, lako ga se moglo izazvati, i još lakše se vrijeđao (on).

on - NomD: nominativ [onaj tko se osjeća uvrijeđen: živo, osoba, skupina ljudi]

NomD (PrijeD)

◊ Nije se vrijeđala (ona) na to dvosmisleno laskanje, duboko uvjerena u svoju nadmoć.

ona - NomD: nominativ [onaj tko se osjeća uvrijeđen: živo, osoba, skupina ljudi]

na to dvosmisleno laskanje - (PrijeD): na + akuzativ [ono čime se tko osjeća uvrijeđen: jezični izraz, radnja]

glagoli smrti i fizičkih ozljeda

NomD, AkD

◊ Sad, kad se ohladio i od silnog vina otrijeznio, rane ga silno vrijeđaju.

rane - NomD: nominativ [ono što pobuđuje bol nadražujući bolno mjesto: neživo, konkretno]

ga - AkD: akuzativ [onaj komu što pobuđuje bol nadražujući bolno mjesto: živo, osoba, skupina ljudi]

glagoli komunikacije

NomD

◊ Oni su se sve okrutnije vrijeđali i prijetili jedno drugomu.

oni - NomD: nominativ [onaj tko komu nanosi uvrede: živo, osoba, skupina ljudi]

Obavijest: U ovome značenju (vrijeđati se 4) nominativna dopuna (NomD) ostvaruje se množinskom imenicom, zbirnom imenicom ili dvjema koordiniranim imenicama (zamjenicama). Glagol je uzajamnopovratan.

vrijeđati zdravu pamet / zdrav razum - podcjenjivati čiju sposobnost da zrelo prosuđuje

◊ U trenutačno teškim gospodarskim okolnostima postizborno prepucavanje vladajućih i oporbe vrijeđa zdravu pamet građana.