željeti nesvr.

psihološki glagoli

prez. 1. l. jd. želim, 3. l. mn. žele, prid. r. m. želio, prid. r. ž. željela, gl. prid. trp. željen

NomD, AkD

◊ Moje dijete želi psa.

moje dijete - NomD: nominativ [onaj tko teži što postići ili dobiti: živo, osoba, skupina ljudi]

psa - AkD: akuzativ [ono što tko teži postići ili dobiti: bez ograničenja]

◊ Ja samo želim odmor.

ja - NomD: nominativ [onaj tko teži što postići ili dobiti: živo, osoba, skupina ljudi]

odmor - AkD: akuzativ [ono što tko teži postići ili dobiti: bez ograničenja]

◊ Vlada želi dobre odnose sa SAD-om i spremni smo razgovarati o svemu.

Vlada - NomD: nominativ [onaj tko teži što postići ili dobiti: pren. institucija/organizacija]

dobre odnose sa SAD-om - AkD: akuzativ [ono što tko teži postići ili dobiti: bez ograničenja]

NomD, RečD

◊ Svi želimo da firma opstane.

svi - NomD: nominativ [onaj tko teži što postići ili dobiti: živo, osoba, skupina ljudi]

da firma opstane - RečD: da [ono što tko teži postići ili dobiti: propozicija]

NomD, InfD

◊ Vidjet će se večeras da mi zaista želimo pobijediti Engleze!

mi - NomD: nominativ [onaj tko teži što postići ili dobiti: živo, osoba, skupina ljudi]

pobijediti Engleze - InfD: infinitiv [ono što tko teži postići ili dobiti: propozicija]

Obavijest: U ovome značenju (željeti 1) s infinitivnom dopunom prema pojedinim pristupima glagol se smatra modalnim.

NomD, AkD, DatD

◊ Ja sam želio svakom napadaču poraz, a svakom napadnutom pobjedu.

ja - NomD: nominativ [onaj tko ima želju da se komu što ostvari: živo, osoba, skupina ljudi]

poraz - AkD: akuzativ [želja koju tko ima: događaj]

svakom napadaču - DatD: dativ [onaj za koga tko ima želju da mu se što ostvari: živo, osoba, skupina ljudi]

◊ Administracija Georgea Busha ne želi brzi oporavak kubanskom predsjedniku.

administracija Georgea Busha - NomD: nominativ [onaj tko ima želju da se komu što ostvari: pren. institucija/organizacija]

brzi oporavak - AkD: akuzativ [želja koju tko ima: stanje]

kubanskom predsjedniku - DatD: dativ [onaj za koga tko ima želju da mu se što ostvari: živo, osoba, skupina ljudi]

NomD, RečD, DatD

◊ Ja ti želim da se dobro provedeš.

ja - NomD: nominativ [onaj tko ima želju da se komu što ostvari: živo, osoba, skupina ljudi]

da se lijepo provedeš - RečD: da [želja koju tko ima: propozicija]

ti - DatD: dativ [onaj za koga tko ima želju da mu se što ostvari: živo, osoba, skupina ljudi]

NomD, AkD, DatD

◊ Želim (ja) Vam dobrodošlicu na -stranice Grada Čakovca.

ja - NomD: nominativ [onaj tko izražava komu dobre želje, čestitku povodom čega: živo, osoba, skupina ljudi]

dobrodošlicu - AkD: akuzativ [dobre želje, čestitka koju tko izražava komu povodom čega: neživo, konkretno]

Vam - DatD: dativ [onaj komu tko izražava dobre želje, čestitku povodom čega: živo, osoba, skupina ljudi]

◊ Sretan Božić i sve najbolje u novoj 2012. godini želi Vam vaša škola.

vaša škola - NomD: nominativ [onaj tko izražava komu dobre želje, čestitku povodom čega: pren. institucija/organizacija]

Sretan Božić i sve najbolje u novoj 2012. godini - AkD: akuzativ [dobre želje, čestitka koju tko izražava komu povodom čega: neživo, konkretno]

Vam - DatD: dativ [onaj komu tko izražava dobre želje, čestitku povodom čega: živo, osoba, skupina ljudi]

NomD, AkD

◊ On nju želi još uvijek kao na početku veze.

on - NomD: nominativ [onaj tko osjeća strastvenu želju, požudu prema komu: živo, osoba]

nju - AkD: akuzativ [onaj prema komu tko osjeća strastvenu želju, požudu: živo, osoba]

sve što ti/vam srce/duša želi - što god se može poželjeti

◊ Ponuda dućana, restorana i kafića je stvarno velika i ima svega što vam srce želi.