nadati se

psihološki glagoli

naviknuti

psihološki glagoli

nedostajati

egzistencijski glagoli